Inženjering u energetici

U poslovnom području "Inženjering u energetici" TELENERG-INŽENJERING djeluje na slijedećim istaknutim aktivnostima:

  • izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata elektroenergetskih postrojenja te ostale tehničke dokumentacije za pripremu i izvođenje investicijskih radova u elektroenergetici,
  • nabava i isporuka primarne električne opreme za elektroenergetska postrojenja (generatori, energetski i mjerni transformatori, prekidači, rastavljači, srednjenaponska sklopna postrojenja, pomoćni pogoni, AC i DC razvodna postrojenja, visokonaponski kabeli, ...) i nadzor kvalitete pri njenoj proizvodnji,
  • nadzor kod montaže i montaža primarne opreme za elektroenergetska postrojenja,
  • funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon elektroenergetske opreme i kompletnih postrojenja,
  • gradnja kompletnih elektroenergetskih postrojenja niskog, srednjeg i visokog napona,
  • remonti i periodička ispitivanja elektroenergetskih postrojenja,
  • računalno modeliranje energetske mreže u proizvodnji, prijenosu, distribuciji električne energije te industrijskih postrojenja u svrhu povećanja sigurnosti i pouzdanosti te verifikacije odziva sustava i rezultata ispitivanja na terenu.