Zaposlenje

Ukoliko Vas zanima ili imate iskustva u nekom od područja aktivnosti TELENERG-INŽENJERING-a javite nam se! Trenutno potražujemo slijedeće profile stručnjaka:

 • više diplomiranih inženjera elektrotehnike (sa ili bez radog iskustva, poželjno ovlaštenje Komore), usmjerenja: energetika, industrijska elektronika, elektrostrojarstvo, automatika, računarska tehnika i informatika, telekomunikacije

Nudimo:

- mogućnost za stručni i poslovni razvoj, timski rad u okružju domaćih i inozemnih stručnjaka, osobne prihode sukladne Vašoj osobnoj uspješnosti i inicijativi.

Vaš iskaz interesa za zaposlenje ili za suradnju ( moguća je suradnja s vanjskim suradnicima i bez formalnog zaposlenja) upućen isključivo na e-mail adresu rajko.pribic@telenerg.hr treba obvezatno sadržavati slijedeće informacije:

 • životopis sa osobnim podacima, opisom zdravstvenog stanja, posebnih sklonosti i vještina, obvezatna je vozačka dozvola B kategorije
 • opis dosadašnjeg stručnog obrazovanja i iskustva sa kvalifikacijom uspješnosti tijekom stručnog dijela školovanja i prethodnog rada (ukoliko postoji), poziv na nezavisne stručnjake (ukoliko postoje)
 • obrazložen iskaz interesa za neko od područja aktivnosti u TELENERG-INŽENJERING-u (obvezatno navesti o kojoj se aktivnosti radi)
 • ukoliko posjedujete voditeljsko iskustvo: osobne reference u vođenju složenih tehničkih projekata ( u kojima je istovremeno sudjelovalo više izvršitelja uz raspolaganje sa značajnim financijskim sredstvima) ili vođenju trgovačkog društva ili organizacijske jedinice trgovačkog društva
 • vlastitu ocjenu poznavanja stranih jezika u govoru i pismu
 • vlastitu ocjenu slijedećih osobina kandidata:
      - sposobnost za rad u timu
      - volju i sposobnost za stalno stručno usavršavanje
      - prihvaćanje stručnih izazova i odgovornosti
      - samostalnost
      - kreativnost
 • očekivani iznos plaće i ostalih primitaka (bonus, stambene potrebe, korištenje službenog automobila, plaćanje posebnih izdataka,...)

Sve dobivene informacije smatrati ćemo strogo povjerljivima i s njima postupati sukladno njihovom statusu