Osnovni podaci

Nakon 30 godina uspješnog djelovanja unutar poduzeća TELENERG djelatnost inženjeringa elektroenergetskih postrojenja koncentrirana je poduzeću TELENERG-INŽENJERING.

Stručnjaci TELENERG-INŽENJERING-a s internacionalnim iskustvom sposobni su ostvariti i najsloženije tehničke zahtjeve korisnika, definirane projektnim zadatkom odnosno tenderskom dokumentacijom: u izradi projektne dokumentacije, nabavci i proizvodnji potrebne opreme, organizaciji pripadnih montažnih i gređevnih radova, ispitivanju i puštanju u pogon, uključivo sa svim uslugama održavanja i/ili obuke stručnog osoblja korisnika nakon puštanja opreme u pogon.

Tehničke aktivnosti na ostvarenju pojedinih projekata zaokružene su u slijedeće tehničke specijalnosti - područja:

  • INŽENJERING U ENERGETICI
  • ZAŠTITA, AUTOMATIKA, KOMUNIKACIJE
  • SUSTAVI PROCESNOG UPRAVLJANJA

Realizacija svakog pojedinog projekta odvija se u okviru pripadnog projektnog tima, članovi kojeg su specijalisti iz pojedinih tehničkih područja. Standardizirani interni mehanizmi projektne komunikacije, nadzora i vođenja projekata osiguravaju ispunjenje tehničkih i komercijalnih ciljeva projekta uz zadovoljstvo krajnjih korisnika odnosno investitora. Svaki uspješno realizirani projekt preporuka je za slijedeći.

Tehničke aktivnosti vode inženjeri s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

TELENERG-INŽENJERING u proizvodnji primjenjuje komponente sustava i postrojenja koje dobavlja od renomiranih i provjerenih svjetskih proizvođača i kooperanata poštujući specifične tehničke zahtjeve svakog projekta, kao i nacionalne i međunarodne tehničke norme i preporuke. Tehničke i komercijalne aktivnosti unutar TELENERG-INŽENJERING-a odvijaju se sukladno certificiranom ISO9001:2015 sustavu kvalitete.

Tehničke i komercijalne aktivnosti unutar TELENERG-INŽENJERING-a dodatno su certificirane prema ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 normama.