Politika zaštite osobnih podataka

Uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) uređuje se zaštita podataka fizičkih osoba te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Osobne podatke o radnicima prikupljamo i obrađujemo radi zapošljavanja novih radnika, obračuna plaća i drugih primanja, vođenja evidencija o radnicima, knjigovodstvenih evidentiranja i izvršenja ugovora. Osobne podatke o radnicima dostavljamo Poreznoj upravi, zavodima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugima (bankama, drugim trgovačkim društvima i revizorima) prema zakonskim obvezama.

Osobne podatke o kupcima i dobavljačima prikupljamo i obrađujemo u svrhu zaprimanja upita, davanja ponuda, sklapanja i izvršenja ugovora, knjigovodstvenih evidentiranja, vršenja obračuna i plaćanja.

S osobnim podacima koje nam stavljate na raspolaganje postupamo povjerljivo podatke obrađujemo u skladu s privolom isključivo za danu svrhu.

Svaki ispitanik ima pravo uvida u svoje osobne podatke, pravo ispravka, dopune ili brisanja istih. Svaki ispitanik ima pravo u pisanom obliku povući danu privolu i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka. Osobni podaci se čuvaju zakonski propisanim rokovima, odnosno do ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni.

Implementirali smo sigurnosne mjere (tehničke i organizacijske) u svrhu zaštite osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka se brine o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da smatrate da smo na bilo koji način povrijedili neko Vaše pravo kao ispitanika, imate pravo podnijeti pisani prigovor Upravi društva kao internom nadzornom tijelu putem Tajništva društva i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.