Reference

TELENERG-INŽENJERING je kao izvoditelj ili podizvoditelj radova odnosno kao isporučitelj ili podisporučitelj opreme sudjelovao u izgradnji brojnih elektroenergetskih objekata u zemlji i inozemstvu.

Opseg isporuke u pojedinim slučajevima obuhvaćao je samo izradu tehničke dokumentacije za prikupljanje ponuda ili samo idejno rješenje. U pojedinim slučajevima predmet isporuke bio je samo glavni i/ili izvedbeni projekt ili samo nadzor pri izvođenju radova i isporuci opreme od strane drugog isporučitelja. Na pojedinim postrojenjima stručnjaci TELENERG-INŽENJERING-a izvodili su samo nadzor nad montažom ili samo ispitivanje i puštanje u pogon postrojenja ili dijela postrojenja. Međutim, nerijetko je TELENERG-INŽENJERING na temelju naručiteljeve dokumentacije za prikupljanje ponuda projektirao, isporučio opremu, montirao, ispitao i pustio u pogon kompletna postrojenja ili dijelove postrojenja.

Najzastupljeniji naručitelji u Hrvatskoj su HEP (Hrvatska elektroprivreda) i HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava).

Područje elektroprivrede je najzastupljenije i među inozemnim naručiteljima u zemljama: Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Irska, Španjolska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Kuvajt, Qatar, Irak, Jemen, Egipat, Alžir, Tanzanija, Malezija, Filipini, Vijetnam, Južna Koreja, Taiwan itd. Kod ovih inozemnih projekata TELENERG-INŽENJERING je u značajnom broju slučajeva sudjelovao kao podisporučitelj renomiranim ugovarateljima kao što su: ABB-Japan, ABB-Korea, ABB-Hrvatska, ABB-Kanada, ABB-Švicarska, ALSTOM-USA, ANSALDO-Italia, GENERAL ELECTRIC-Kanada, KONČAR-Hrvatska, NATEL-Saudijska Arabija, REYROLLE-Malezija, SIEMENS-Hrvatska, SIEMENS-Njemačka itd.