Zaštita, automatika, komunikacije

U poslovnom području "Zaštita, automatika, komunikacije" TELENERG-INŽENJERING djeluje na slijedećim istaknutim aktivnostima:

 • izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te ostale tehničke dokumentacije sustava relejne zaštite, signalizacije, mjerenja, nadzora, upravljanja i lokalne automatizacije u elektroenergetskim postrojenjima srednjeg i visokog napona,
 • izrada idejnih i izvedbenih projekata te ostale tehničke dokumentacije sustava telekomunikacija u elektroenergetskim postrojenjima (komunikacija po vodovima visokog napona, optičke i radio komunikacije, videonadzor),
 • proizvodnja i parametriranje upravljačkih, zaštitnih, mjernih i telekomunikacijskih ormara,
 • integracija računarskih sustava za nadzor i upravljanje elektroenergetskih postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije,
 • integracija opreme telekomunikacijskih sustava,
 • nadzor kod montaže i montaža telekomunikacijske opreme i sekundarne opreme za elektroenergetska postrojenja,
 • izrada studija podešenja relejne zaštite,
 • funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon sustava relejne zaštite, nadzora, upravljanja i telekomunikacija,
 • obuka korisnika za rukovanje i održavanje sustava relejne zaštite, nadzora, upravljanja i telekomunikacija,
 • snimanje i analiza pogonskih događaja kod kvarova i smetnji u radu elektroenergetskih postrojenja,
 • mjerenje kvalitete komunikacijskih kanala i drugih tehničkih parametara telekomunikacijskog sustava.